Liên lạc với Quỹ Word
Chúng tôi hoan nghênh yêu cầu, ý kiến ​​và đề xuất của bạn:

Quỹ Word, Inc.
Pô Box 17510
Rochester, NY 14617

Điện thoại: (585) 544-6790
Fax: (585) 544-6975
Email: logo@thewordfoundation.org