Tạp chí Word


Khoảnh khắc của tạp chí Word với bạn bè

Khoảnh khắc của bạn bè với bạn bè là một tính năng hỏi đáp của Lời tạp chí. Giữa 1906 và 1916, các câu hỏi được liệt kê dưới đây được đặt ra bởi độc giả của Lời và được trả lời bởi ông Percival dưới tên gọi là MỘT NGƯỜI BẠN. Với thời gian trôi qua, chúng tôi đã quyết định đặt tên ông là tác giả của các câu trả lời. Để duy trì tính xác thực lịch sử, bất kỳ lỗi đánh máy nào đã được giữ lại cùng với việc sử dụng dấu câu phổ biến trong thời gian đó.

Trong 1986, Quỹ Word đã tạo ra một phiên bản hàng quý của tạp chí The Word vẫn đang được xuất bản. Nó cũng có một phần Moments với phần Friends Friends bao gồm các câu hỏi được đặt ra bởi độc giả của chúng tôi.

Khoảnh khắc với bạn bè


Trang bìa Tạp chí Word, tháng 10 - 3, 1906

Hỏi và Đáp


Nhấp vào các ngày hàng tháng dưới đây để truy cập các câu trả lời cho tất cả các câu hỏi được liệt kê dưới ngày đó.

Bấm vào một câu hỏi để đi đến câu trả lời cho câu hỏi đó.

Nhấp vào PDF để nhân rộng định dạng ban đầu.

tháng 1906
PDF
Tháng Tư 1906
PDF
Có thể 1906
PDF
Tháng Sáu 1906
PDF
Tháng Bảy 1906
PDF
1906 Tháng Mười
PDF
Tháng Mười Một 1906
PDF
Tháng Mười Hai 1906
PDF
tháng 1907
PDF
1907 Tháng Mười
PDF
Tháng Mười Một 1907
PDF
tháng 1908
PDF
Có thể 1908
PDF
Tháng Sáu 1908
PDF
Tháng Bảy 1908
PDF
Tháng Tám 1908
PDF
Tháng Mười Hai 1908
PDF
tháng 1909
PDF
Tháng Sáu 1909
PDF
Tháng Bảy 1909
PDF
Tháng Tám 1909
PDF
Tháng Chín 1909
PDF
1909 Tháng Mười
PDF
Tháng Mười Một 1909
PDF
Tháng Mười Hai 1909
PDF
Tháng Một 1910
PDF
Tháng Hai 1910
PDF
tháng 1910
PDF
Tháng Tư 1910
PDF
Có thể 1910
PDF
Tháng Sáu 1910
PDF
Tháng Bảy 1910
PDF
Tháng Tám 1910
PDF
Tháng Chín 1910
PDF
1910 Tháng Mười
PDF
Có thể 1912
PDF
Tháng Sáu 1912
PDF
Tháng Bảy 1912
PDF
1912 Tháng Mười
PDF
Tháng Mười Một 1912
PDF
Tháng Mười Hai 1912
PDF
Tháng Một 1913
PDF
Tháng Hai 1913
PDF
tháng 1913
PDF
Tháng Tư 1913
PDF
Có thể 1913
PDF
Tháng Sáu 1913
PDF
Tháng Bảy 1913
PDF
Tháng Tám 1913
PDF
Tháng Chín 1913
PDF
1913 Tháng Mười
PDF
Tháng Mười Một 1913
PDF
Tháng Tư 1915
PDF
Có thể 1915
PDF
Tháng Sáu 1915
PDF
Tháng Bảy 1915
PDF
Tháng Tám 1915
PDF
Tháng Chín 1915
PDF
1915 Tháng Mười
PDF
Tháng Mười Một 1915
PDF
Tháng Mười Hai 1915
PDF
Tháng Một 1916
PDF
Tháng Sáu 1916
PDF