Masonry và biểu tượng của nó


bởi Harold W. Percival
Một mô tả ngắn gọn
Masonry và biểu tượng của nó đưa ra một ánh sáng mới về các biểu tượng lâu đời, biểu tượng, công cụ, cột mốc, giáo lý và các mục đích xuất chúng của Freidiaonry. Dòng cổ này đã tồn tại dưới tên này hoặc tên khác từ lâu trước khi xây dựng kim tự tháp lâu đời nhất. Nó cũ hơn bất kỳ tôn giáo nào được biết đến ngày nay! Tác giả chỉ ra rằng Masonry dành cho Nhân loại cho bản thân có ý thức trong mỗi cơ thể con người. Masonry và biểu tượng của nó chiếu sáng làm thế nào bất kỳ ai trong chúng ta có thể chọn để chuẩn bị cho những mục đích cao nhất của nhân loại Tự hiểu biết, Tái sinh và Bất tử Ý thức.
Đọc Masonry và các biểu tượng của nó


PDFHTML
 Văn bản và
âm thanh


Không có giáo lý nào tốt hơn và không có những giáo lý tiên tiến hơn dành cho con người, hơn là của Masonry.Phần trăm CTNH