Suy nghĩ và định mệnh


bởi Harold W. Percival
Một mô tả ngắn gọn
Điều gì là quan trọng nhất với bạn trong cuộc sống?

Nếu câu trả lời của bạn là để đạt được sự hiểu biết lớn hơn về bản thân và thế giới chúng ta đang sống; nếu đó là để hiểu tại sao chúng ta ở đây trên trái đất và những gì đang chờ chúng ta sau khi chết; nếu đó là để biết mục đích thực sự của cuộc sống, cuộc sống của bạn, Suy nghĩ và định mệnh cung cấp cho bạn cơ hội để tìm thấy những câu trả lời và nhiều cái khác . . .


Cuốn sách giải thích mục đích của cuộc sống. Mục đích đó không chỉ đơn thuần là tìm kiếm hạnh phúc, dù ở đây hay sau đây. Cũng không phải là để cứu linh hồn của một người. Mục đích thực sự của cuộc sống, mục đích sẽ thỏa mãn cả ý nghĩa và lý trí, là đây: rằng mỗi người trong chúng ta sẽ có ý thức tiến bộ ở mức độ cao hơn bao giờ hết trong ý thức; nghĩa là, ý thức về tự nhiên, trong và ngoài và ngoài tự nhiên.CTNH, Phần trăm