Nhiều người trở thành thành viên của The Word Foundation vì tình yêu của họ đối với các cuốn sách Percival, ảnh hưởng sâu sắc mà họ có đối với cuộc sống của họ và mong muốn hỗ trợ chúng tôi tiếp cận độc giả rộng hơn. Không giống như một số tổ chức khác, chúng tôi không có một đạo sư, giáo viên hoặc chủ tịch. Mục đích và cam kết của chúng tôi là làm cho mọi người trên thế giới biết đến kiệt tác vĩ đại của Percival, Suy nghĩ và định mệnh, cũng như những cuốn sách khác của ông. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp một số hướng dẫn, nếu được yêu cầu, nhưng chúng tôi cũng là những người ủng hộ sự khôn ngoan của việc tự học Chính phủ học cách tin tưởng và tham gia vào chính quyền bên trong của chính mình. Sách Percival có thể phục vụ như một hướng dẫn để hỗ trợ quá trình này.Tùy chọn thành viên


Tất cả các thành viên của Quỹ Word, bất kể bạn chọn mức hỗ trợ nào, sẽ nhận được tạp chí hàng quý của chúng tôi, Lời (Tạp chí mẫu) và giảm giá 40% cho các cuốn sách Percival.Tài nguyên học tập
Word Foundation hỗ trợ nghiên cứu các cuốn sách của Percival. Thông qua tạp chí hàng quý của chúng tôi, The Word, chúng tôi đã tạo ra một không gian để thông báo cho độc giả của chúng tôi về nhiều con đường nghiên cứu khác nhau. Khi một người trở thành thành viên của The Word Foundation, thông tin này có sẵn thông qua tạp chí của chúng tôi:

• Một danh sách các thành viên của chúng tôi quan tâm đến việc học tập với những người khác.

Hỗ trợ từ Quỹ Word cho những người muốn tham dự hoặc tổ chức các nhóm nghiên cứu trong cộng đồng của họ.

Một cuộc sống trên trái đất là một phần của một bộ, như một đoạn trong một cuốn sách, như một bước trong đám rước hoặc một ngày trong cuộc đời. Khái niệm may rủi và cuộc sống đơn lẻ trên trái đất là hai trong số những lỗi sai nổi bật của con người.Phần trăm CTNH