Video nền tảng WordSuy nghĩ và định mệnh, Bởi Harold W. Phần trăm, đã được nhiều người coi là cuốn sách hoàn chỉnh nhất từng được viết về Con người và Vũ trụ. Trong bản in trong hơn năm 70, nó đã làm sáng tỏ những câu hỏi sâu sắc khiến nhân loại bối rối. Trang Video của chúng tôi bao gồm phần trình bày âm thanh của các trang 3 đầu tiên của Giới thiệu và một cái nhìn thoáng qua, sử dụng từ ngữ của chính Percival, vào một cách khác thường Suy nghĩ và định mệnh đã được viết.


Harold Percival đã mô tả kinh nghiệm mạnh mẽ, ồn ào của anh ấy về ý thức về Ý thức trong lời nói đầu cho kiệt tác của anh ấy, Suy nghĩ và định mệnh. Video này là tường thuật từ các trang đó. Đây là trường hợp duy nhất mà ngôi thứ nhất "I" được sử dụng. Nó không xuất hiện ở đâu khác trong Suy nghĩ và định mệnh. Percival tuyên bố rằng ông thích cuốn sách đứng trên giá trị riêng của nó và không bị ảnh hưởng bởi tính cách của ông.