Thành viên
Nhiều người trở thành thành viên của The Word Foundation vì yêu thích những cuốn sách của Percival, tác phẩm của Percival có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của họ và mong muốn hỗ trợ chúng tôi tiếp cận lượng độc giả rộng rãi hơn. Không giống như một số tổ chức khác, chúng tôi không có guru, giáo viên hoặc thẩm quyền chủ trì. Mục đích và cam kết của chúng tôi là làm cho mọi người trên thế giới biết đến kiệt tác vĩ đại của Percival, Suy nghĩ và định mệnh, cũng như những cuốn sách khác của anh ấy. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp một số hướng dẫn, nếu được yêu cầu, nhưng chúng tôi cũng là những người ủng hộ sự khôn ngoan của việc tự quản - học cách tin tưởng và tham gia vào quyền lực bên trong của chính mình. Sách Percival có thể đóng vai trò như một hướng dẫn hỗ trợ quá trình này.Các lựa chọn


Tất cả các thành viên của Quỹ Word, bất kể bạn chọn mức hỗ trợ nào, sẽ nhận được tạp chí hàng quý của chúng tôi, Lời (Tạp chí mẫu). Các thành viên cũng được giảm giá 40% khi mua sách Percival.Tài nguyên học tập
Word Foundation hỗ trợ việc nghiên cứu sách của Percival. Thông qua tạp chí hàng quý của chúng tôi, The Word, chúng tôi đã tạo ra một không gian để thông báo cho độc giả của chúng tôi về các con đường nghiên cứu khác nhau. Khi một người trở thành thành viên của The Word Foundation, thông tin này có sẵn trên tạp chí của chúng tôi:

• Một danh sách các thành viên của chúng tôi quan tâm đến việc học tập với những người khác.

Hỗ trợ từ Quỹ Word cho những người muốn tham dự hoặc tổ chức các nhóm nghiên cứu trong cộng đồng của họ.

Một cuộc sống trên trái đất là một phần của một bộ, như một đoạn trong một cuốn sách, như một bước trong đám rước hoặc một ngày trong cuộc đời. Khái niệm may rủi và cuộc sống đơn lẻ trên trái đất là hai trong số những lỗi sai nổi bật của con người.Phần trăm CTNH